Favicon of vietroad.com.vn Website information for Vietroad / vietroad.com.vn

Phần mềm ERP ROSY cung cấp các giải pháp quản lý chuyên nghiệp về kế toán, nhân sự-tiền lương, hàng tồn kho, quản trị sản xuất theo đặc thù của doanh nghiệp


SLD: vietroad
SLD Length: 8
TLD: com.vn
Country: Vietnam (VN)
HTTP Status-Code: 200
Response Time: 4307 ms
Alexarank: #4,562,012
Meta Title: Phần mềm ERP - phần mềm kế toán ROSY
Meta Description: Phần mềm ERP ROSY cung cấp các giải pháp quản lý chuyên nghiệp về kế toán, nhân sự-tiền lương, hàng tồn kho, quản trị sản xuất theo đặc thù của doanh nghiệp
Meta Keywords: phần mềm kế toán, phần mềm ERP, phan mem ke toan, phan mem ERP, phần mềm quản trị sản xuất, phan mem quan tri san xuat
Updated 5 month(s) ago

Hosting Location


Latitude: 9.8478
Timezone: Asia/Phnom_Penh
Country: Vietnam (VN)
City: Nguyên
Region: Tra Vinh
Region Code: 67

Similarly Ranked Websites


Jamocha Media
Jamochamedia.com

Jamocha Media - We Create Influencers

4,562,018

DNS Records


DNS (Domain Name System) is a system that converts human-readable website names into computer-readable numeric IP addresses.

Host Type TTL Other
vietroad.com.vn. A 3599 112.213.89.7
vietroad.com.vn. NS 3599 dns16.fpt.vn.
vietroad.com.vn. NS 3599 dns15.fpt.vn.
vietroad.com.vn. SOA 3599 dns15.fpt.vn. hostmaster.fpt.vn. 32 900 600 86400 3600
vietroad.com.vn. MX 3599 20 alt2.aspmx.l.google.com.
vietroad.com.vn. MX 3599 30 aspmx2.googlemail.com.
vietroad.com.vn. MX 3599 30 aspmx3.googlemail.com.
vietroad.com.vn. MX 3599 30 aspmx4.googlemail.com.
vietroad.com.vn. MX 3599 30 aspmx5.googlemail.com.
vietroad.com.vn. MX 3599 10 aspmx.l.google.com.
vietroad.com.vn. MX 3599 20 alt1.aspmx.l.google.com.

Heading Analysis


Sản phẩm
Dịch vụ
Tin tức & sự kiện
Giải pháp
Download
Hỗ trợ trực tuyến
Thống Kê
Khách hàng
Tổng quan Phần mềm ERP ROSY
Tùy chỉnh & Cài đặt phần mềm
Đào tạo & Hỗ trợ sử dụng
Bảo hành & Bảo trì phần mềm
Thư Chúc Tết
Giá thành ngành Dệt may
Ngành giao nhận - Logistic
Ngành thiết bị nội thất & văn phòng

Traffic and Rank History


 • Alexa Rank History
 • Search Traffic History

Full Whois Report              

HTTP Headers


Date: Sun, 21 Feb 2016 11:45:54 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.3.29
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Set-Cookie: PHPSESSID=eftm2c2ds4cfvcrb2dfhnglm77; path=/
Connection: close
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Go to top

Comments / Reviews / Feedbacks / Ratings for vietroad.com.vn